کتاب حاضر اثری فوق العاده است. دیگرنیازی به اضطراب و در نتیجه باز ماندن از زندگی نیست.کتاب کار حاضر به روشنی و تاثیرگذاری خود به نوجوانان نشان می دهد که چگونه بر اضطراب و ترس خود غلبه کنند و به آنان اطمینان می‌دهد که در این راه تنها نخواهند ماند. خواندن این کتاب به تمامی نوجوانان در سطوح مختلف توصیه می کنم.

دکتر تیمر چانسکی. نویسنده کتاب رهانیدن فرزندان از اضطراب، رهانیدن خویشتن از اضطراب. بنیانگزار موسسه رفتار درمانی خلیج سانفرانسیسکو