روشهای پرهیز از پرخاشگری و زورگویی

«کتاب قلدری در سنین نوجوانی، منبع علمی قابل توجه و مناسبی برای نوجوانان ، مربیان ، معلمان و مشاورین است. این کتاب با برنامه ریزی و معرفی فعالیت‌ها و راهکارهای عملی به نوجوانان کمک می‌کند تا در مواجهه با قلدری عکس العمل صحیح داشته باشند ، با آن مقابله کنند ودر عین حال اعتماد به نفس‌ خود را بالا ببرند. وقتی این کتاب را خواندم، روشهای مفید و جالبی را برای حل مشکلات نوجوانانی که به من مراجعه می کنند، یاد گرفتم. از جمله ویژگی های بارز این کتاب، ارائه نگرشهای نو و روشن گرانه به نوجوانانی است که با مشکل قلدری روبرو هستند. »