فعالیت هایی که کمکتان می کند تااختلال پرخوری را کنارگذاشته و بدنتان را پاکسازی نمایید.

  • رابطه صمیمانه خود با غذا را تحت کنترل داشته باشید.
  • احساسات ناخوشایند را درک و کنترل نمایید.
  • به بدنتان توجه کنید و به آن احترام بگذارید