1.   دقيقا رفتاري را كه كودك در حال انجام آن مي باشد را بازگو كنيد و نشان دهيد

كه حواستان به او هست و دركش مي كنيد. پس هرگاه يك موقعيت مناسب بوجود آمد در كنار كودك قرار بگيريد و با حوصله و دقت به رفتارش توجه كنيد. از آنجا كه  مهارتهای فرزند پروري –  توجه كردن به رفتار كودك بسيار شبيه به گزارش مجريان مسابقات ورزشي مي باشد كه صحنه وقايع را توضيح مي دهند، شما نيز پس از قـرار گرفتن در كنار كودكتان كه در حال بـازي است، دقيقا رفتـار او را نگاه كنيد و فقشط رفتـارهاي او را عينا بـازگو كنيد. مثال زمانيكه كودك در حال بازي با مكعبهايش است، كنارش بنشينيد و بگوئيد: تو داري با مكعبهاي سفيد و زرد يك خانه بزرگ درست مي كني؟ حالا  پنجرهاش را گذاشتي، الان مي  خواهي… يا مثال تو داري يك توپ قشنگ مي كشي،

الان يك پسر كشيدي و… پس دانستيم كه توجه كردن به رفتار كودك صرفا نگاه كردن، يا گفتن اينكه حواسم به توست نمي باشد بلكه بايد با آرامش به دور از عجله و شتاب در كنار او قرار گرفت و به روش بالا رفتار او را بازگو كرد.

2. یك روش ديگر براي توجه كردن، تقليد كارهاي كودك است. مي توان در هنگام  توجه كردن كنار كودك نشست و كارهاي او را عينا  تقليد كرد. مثال كشيدن يك نقاشي يا ساختن يك مجسمه با خمير بازي. به ياد داشته باشيد كه بايد به طور مداوم و هميشگي از اين روش استفاده كرد. بكارگيري گاه به گاه و در فواصل طولانی باعث بي اثر شدن اين روش مي گردد. توجه كردن باعث مي شود كه به كودك بفهمانيم او را درك مي كنيم و به او بازخورد مثبت مي دهيم.

كارهايي كه در هنگام توجه كردن نبايد انجام گيرد:

  1. دستور دادن يا دستورالعمل دادن به كودك در حال توجه به كودك نمي گوييم اين را بنويس، يا اين را نقاشی کن و… يعني در زمان توجه كردن نبايد به او چيزي را امر كنيم.
  2. پرسيدن سوال از كودك

به هيچ وجه در زمـان توجه كـردن به خصوص در زمان نقاشی کردن از كودك سوال پرسيده نشود و فقط رفتـار او توصيف شود. مثال نگویید: چرا این درخت را رنگ میک نی؟ يا چرا الان می خواهی نقاشی کنی؟بلکه بگوييد: می بینم داری نقاشی می کنی، می بینم اینجا درخت هم که هست، حاال برگهای درخت را هم که گذاشتی.

نـكـتـه:

  • به وقايع عادي و طبيعي كه در طول روز براي كودك اتفاق مي افتد، توجه كنيد.
  • از هر لحظه كوتاه و مناسب براي توجه و تشويق كودك استفاده كنيد.
  • سعي كنيد هر زمان كودك رفتار مناسبي انجام داد و از نظر شما مناسب بود موافقت خود را با آن اعلام كرده و بلافاصله او را تشويق كنيد. مثال: آفرين لباس هايت را چه خوب مرتب مي كني، از تو متشكرم.
  • مطمئن باشيد در صورت رعايت و تمرين موارد فوق، كودكتان دستورهاي شما را بهتر انجام خواهد داد.