مشاوره فردی نوعی از مشاوره است که از طریق آن، درمانگر با فرد مراجع در یک فضای مناسب و مطمئن ، احساسات ، باورها و رفتارهای او را بررسی می کند ، مشاور، سعی می کند به بیمار کمک کند تا نسبت به خودش و دیگران شناخت پیدا کند ، اهداف را در زندگی تعیین کنند.
چه کسانی به مشاوره فردی می‌روند؟
افراد به خاطر دلایل مختلفی در زندگی خود به دنبال درمان می روند. آنها برای مدیریت چالش ها و مسائل مهم زندگی، آسیب ها و ناراحتی های دوران کودکی، بیماری های روانی مثلاضطراب ، افسردگی ، نگرانی ، خودشناسی، رشد شخصی و کشف استعدادها و توانایی های فردی به مشاوره فردی روی می آورد.
افراد در طول مدت درمان خود به صورت هفتگی یا ماهانه به درمانگر خود مراجعه می کنند. این مدت براساس نیازها ، کمبودها، اختلالات و درخواست های مراجعین تعیین می شود.
در مشاوره فردی ، فرد با مراجعه به مشاور متخصص ، اطلاعات شخصی، خصوصیات اخلاقی ، پیشینیه رفتاری و دلیل مراجعه خود را مطرح می کند.

هدف مشاوره فردی

  • پیشگیری : در مشاوره فردی سعی بر این است تا اطلاعات روانشناختی و مهارت های لازم به شکلی مناسب به مراجعه کننده آموزش داده شود.
  • رشد : در مشاوره فردی به مراجعه کننده کمک می شود تا استعدادها و توانایی های وی شکوفا شود و رشد شخصیتی داشته باشد.
  • مداخله درمانی : در مشاوره فردی، فرد درمانگر شناخت و کشف راه حل مناسب برای حل مشکلات رفتاری و شخصیتی مراجعه کننده را در نظر می گیرد و اقدام می نماید.