كودكي و نوجواني 2 سن بسيار مهم در رشد فرد است. براي اينكه زندگي فرد در دوره هاي آتي زندگي با موفقيت و شادي همراه باشد بايد فرد در اين 2 دوره از برنامه و تربیت هدفمندی برخوردار باشد. تربيت در دوران نوجواني به مثابه ساختماني رفيع است كه روي پايه عظيم كودكي قرار ميگيرد. کودکی در علم روانشناسی در واقع دوره يادگيري بهترين و عميق ترين و در عين حال ساده ترين و اساسي ترين اصول بقا و حيات فرد است. روانشناسی کودک و روانشناسی نوجوان و تربيت در كودكي عمدتا تا يك سالگي به صورت غير مستقيم و بعد از آن به صورت مستقيم همراه با روشهای غير مستقيم انجام ميشود. روانشناسي كودك و نوجوان از پيچيدگي زيادي برخوردار است، در اين 2 دوره مهم، شخصيت اصلي فرد و ناخودآگاه فرد شكل ميگيرد. به همين دليل شالوده باورها در اين 2 دوره به مرور به اعماق ذهن ميرود و فرد تا مدتها با اين باورها به زندگي خود ادامه مي دهد. براي تربيت بهتر کودک و کمک به رشد و بالندگی فردی او در آینده راهنمایی های  مشاوره روانشناسی کودک و نوجوان بسيار موثر و حیاتی است. تربیت و شکل دهی صحیح کودکان یک هنر زندگی است که همه باید آن را بیاموزند.

برای استفاده از این خدمات، از طریق صفحه تماس و رزرو با من در ارتباط باشید