ادم های همیشه طلبکار چه کسانی هستند ؟ 

آدم‌هايي كه با وقاحت تمام، همه لطف و محبت ما را در يك لحظه به باد مي‌دهند و مي‌روند. ما مي‌مانيم با زخمي بر دل و ذهني خراب از اين همه نامردي و نامردمي. آدم‌هايي كه نه محبت ما را مي‌بينند و نه آن را درك مي‌كنند. آدم‌هايي كه تمام محبت و توجه ما را وظيفه مي‌دانند و بس. آدم‌هايي كه هر چقدر به آن‌ها محبت كنيم هميشه طلبكار هستند و مي‌گويند كي محبت كردي كه من نديدم.

آدم‌هايي كه دوست دارند و معتقدند در يك رابطه دوستانه بايد همه چيز به نفع آنها باشد. زماني هم كه ببينند ديگر هيچ منفعتي از طرف مقابل نصيبشان نمي‌شود به راحتي مثل يك گرگ طرف مقابل خود را تكه تكه مي‌كنند و مي‌روند.آدم‌هاي هميشه طلبكار بازتاب باج‌دهي ما هستند

اين خود ما هستيم كه تعيين مي‌كنيم ديگران با ما چگونه رفتاري داشته باشند. تمام ناراحتي‌ها، ضررها و صدماتي كه از سوي ديگران تحمل مي‌كنيم نتيجه رفتار و طرز برخورد نامناسب خود ما است

اگر در برابر سوءاستفاده چنين افرادي از خود مقاومتي نشان ندهيم اين پيام را به ديگران ارسال مي‌كنيم كه براي بازيچه شدن آمادگي كامل را داريم.

به عكس چنانچه با گفتار و اعمال خود به طرف مقابل بفهمانيم كه سوءاستفاده براي ما قابل تحمل نيست، در واقع فرد سوءاستفاده‌كننده را خلع سلاح كرده و مهماتش را از چنگش ربوده‌ايم.

هرگز انتظار نداشته باشيم كه گذشت زمان سوءاستفاده از ما را متوقف كند بلكه با اقدامي مناسب به طرف مقابل بياموزيم كه نفوذناپذيريم و به اصطلاح بيدي نيستيم كه با اين بادها بلرزيم.

دست كم يك بار در برابر افراد يكدنده و سمج بايستيم و سر سوزني از موضع خود عقب‌نشيني نكنيم. اجازه ندهيم كه تصميمات يك گروه خاص ما را بازيچه كند يا  موجب اتلاف وقت و نيروي ما شود.