تربیت درمانگر کودک و نوجوان از جمله موضوعات مهم درخصوص سلامت روان جامعه است که این روزها مورد توجه قرار گرفته ‌است. برگزاری کارگاه تربیت درمانگر کودک و نوجوان درواقع پاسخ به نیازهای جامعه به این مسئله است و کاربردی‌ بودن تکنیک‌های مطرح شده در این خصوص، توانسته ‌است سهم بزرگی از این نیاز اجتماعی را برآورده کند. شما با شرکت در این کارگاه‌های حرفه‌ای فرصت دارید که با ابعاد مختلف رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان آشنایی یابید و روش‌های برخورد صحیح با آن‌ها و والدین‌شان را بیاموزید. در طول این کارگاه تربیت درمانگر کودک و نوجوان با متدهای امروزی و جدیدی آشنا خواهید شد که شما در این حوزه کارکشته خواهد کرد.