۱- هنوز باید آموزش ببینم؛ غرق شدن در دوره‌های آموزشی بدون اینکه زمانی برای اقدام به سوی هدف باقی بمونه!
۲- هنوز بهترین زمان نرسیده؛ ماه بعد عروسی خواهرم هست و چون زمانش نرسیده نمی‌تونم راجبش برنامه ریزی کنم
۳- اینجا ایرانه و شرایط دائما تغییر می‌کنه؛ آدم اینجا نمیدونه باید چه هدفی رو دنبال کنه! اگه فردا شرایط عوض شد چی؟!
۴- باید بیشتر در موردش فکر کنم؛ درگیر شدن با فکرهای بی‌پایان راجب کار که گاهی چند برابر خود اقدام از ما زمان می‌گیره!
۵- هر وقت که شد انجامش میدم؛ گنگ گذاشتن زمان انجام کارها برای جلوگیری از استرس هاش!