تاب آوری عبارت است از توانایی غلبه بر زمین خوردگی تکاندن خود و ادامه حرکت. همینطور به توانایی شما در مدیریت استرس و اوقات سخت زندگی نیز تاب آوری اطلاق می شود . اینکه بتوانید بعد از وقایع ناخوشایند ، دوباره قوی ، سالم و موفق شوید !

در این کارگاه که به صورت آفلاین برگزار می شود یاد میگیرید چگونه تاب آور شوید

شرکت در ابن دوره را با قیمت استثنایی به شما پیشنهاد می کنم .